eNodeB

  • Cung cấp vật tư lắp đặt, bảo dưỡng

    VT Techlogy giúp các nhà khai thác, công ty lắp đặt, công ty bảo dưỡng duy trì mạng hiệu suất cao để có trải nghiệm tốt nhất cho người dùng cuối với sự chăm sóc chủ động và phản ứng. Dịch vụ sản xuất, cung cấp vật tư bảo trì phòng ngừa, khắc phục và thường xuyên của VT Techlogy giúp cho việc vận hành mạng của khách hàng hiệu quả hơn và mang lại lợi ích thương mại tối đa để nhà khai thác dịch vụ tập trung vào doanh thu và sự hài lòng của khách hàng.