Đo hệ số tổn hao và điện dung máy biến áp

By

Hệ thống cách điện máy biến áp

Đo điện dung và hệ số tổn hao (dissipation factor) là bài kiếm tra bảo trì điện áp thấp xoay chiếu giống với đo kiểm tra hệ số công suất.

Bài đo này giống như tên gọi của nó nhằm xác định điện dung và hệ số tổn hao của hệ thống cách điện máy biến áp. Bài đo này được thực hiện khi nghiệm thu nhắm xác định cơ sở so sánh các phép đo trong tương lai.

Việc chuẩn bị máy biến áp giống như quy trình đo hệ số công suất, nhưng không yêu cầu thay đổi kết nối khi phép đo được thiết lập. Kết nối đến đầu điện áp cao và điện áp thấp được thay đổi trên chuyển mạch đi kèm thiết bị đo.

Điện dung và hệ số tổn hao được đo bằng cách cân bằng đồ hồ cho mỗi giá trị khi thay đổi vị trí biến đo.

Quy trình đo điện dung và hệ số tổn hao  (Dissipation Factor Test Procedure)

(Biến áp khô hai lớp vỏ).

Bước 1.

Cách ly thiết bị, nối đất cáp vào ra và ngắt hết dây cáp vào ra máy biến áp trên bảng đấu nối.

Bắt buộc dùng cáp nylon treo cáp ra xa khỏi các đầu nối cáp vào và cáp ra.

Bước 2.

Cô lập dây trung tính khỏi điểm nối đất máy biến áp.

Bước 3.

Ngắn mạch tất cả điện cực điện áp cao

Bước 4.

Ngắn mạch tất cả đầu cực điện áp thấp và trung tính với nhau.

Bước 5

Nối đầu đo điện dung và hệ số tổn hao của máy đo với thiết bị như trong hình 1.

Bước 6.

Ghị lại giá trị điện dung và hệ số tổn hao khi giá trị đo bằng không cân bằng với tất cả vị trí pha (phasing position). Ghi lại giá trị khi thay đổi vị trí chuyển mạch chọn biến đo 5 lần.

Đo kiểm máy biến áp – Đo điện dung và hệ số công suất hay đo hệ số tổn hao

Tình trạng của lớp lót và vỏ cách điện của máy biến áp điện xách định bằng đo điện dung và hệ số tổn hao, hoặc hệ số công suất. Quá trình lão hóa và phân hủy các vật liệu cách nhiệt, hoặc sự thâm nhập của nước, làm tăng tổn thất và do đó năng lượng được chuyển thành nhiệt trong vật liệu cách nhiệt.

Mức độ tổn hao xác định bằng hệ số tổn hao hoặc hệ số công suất.


In bài này   Gửi Email bài này