10 chiến lược cho tự động hóa và hệ thống sản xuất

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Hiểu biết, đơn giản hóa và tự động quá trình.

Theo sát các bước USA là yêu cầu cơ bản trong tất cả các dự án tự động hóa.

USA là viết tắt của:

  1. Understand (Hiểu biết) quy trình đang được sử dụng
  2. Simplify (Đơn giản hóa) quy trình
  3. Automate (Tự động hóa) quy trình.

Quá trình tự động hóa không đáng giá nếu như nó chưa được đơn giản hóa.

Nếu như tự động hóa là giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng hoặc hiệu suất, thì 10 bước sau đây sẽ cung cấp chiến lược để thực hiện việc đó:

1. Chuyên môn hóa hoạt động (Specialization of operations)

Chiến lược đầu tiên liên quan đến việc sử dụng các thiết bị chuyên dùng được thiết kế để thực hiện một hoạt động với hiệu quả lớn nhất có thể.

Điều này giống như khái niệm về chuyên môn lao động, trong đó nhân viên được chuyên môn hóa để nâng cao năng suất lao động.

2. Kết hợp hoạt động (Combined operations)

Sản xuất bao gồm một chuối các công đoạn.
Bộ phận phức tạp có thể yêu cầu hàng chục, thậm chí hàng trăm các bước chế biến. Chiến lược hoạt động kết hợp liên quan đến việc giảm số lượng máy sản xuất riêng biệt hoặc các trạm thông mà thiết bị phải xử lý qua.

Việc này thực hiện bằng cách làm nhiều hơn một hoạt động tại một máy, do đó làm giảm số lượng các máy riêng biệt cần thiết.

3. Hoạt động đồng thời (Simultaneous operations)

Thực hiện đồng thời các hoạt động trên một máy trạm. Trong thực tế, hai hoặc nhiều công đoạn (lắp ráp) được thực hiện đồng thời trên cùng một khâu sản xuất, làm giảm thời gian hoàn thành sản phẩm.

4. Tích hợp hoạt động (Integration of operations)

Một chiến lược khác là liên kết nhiều máy trạm làm việc với nhau thành một cơ chế tích hợp duy nhất, sử dụng các thiết bị quản lý công đoạn dùng các khâu các máy khác nhau. Trong thực tế, điều này làm giảm số lượng các máy riêng biệt cần lên kế hoạch để sản xuất sản phẩm.

5. Tăng tính linh hoạt

Chiến lược này cố gắng sử dụng tối đa một thiết bị cho một loạt các bộ phận hoặc sản phẩm. Nó liên quan đến việc sử dụng các khái niệm tự động hóa linh hoạt.

Mục tiêu chính là giảm thời gian thiết lập và thời gian lập trình cho các máy sản xuất. Điều này làm giảm thời gian sản xuất và ít quy trình hơn.

6. Cải tiến cách lưu trữ và quản lý nguyên liệu

Cách tốt nhất để giảm thời gian chết không sản xuất là cải tiến các quản lý và lưu trữ nguyên liệu dùng hệ thống xử lý nguyên liệu tự động.

Lợi ích điển hình là giảm thời gian sản xuất và rút ngắn thời gian đưa ra sản phẩm.

7. Kiểm tra chất lượng trực tuyến (On-line inspection)

Kiểm tra chất lượng sản phẩm thường được thực hiện sau quá trình hoàn tất. Điều này có nghĩa rằng sản phẩm kém chất lượng đã được sản xuất vào thời điểm nó được kiểm tra, vì thế nên khi có kết quả kiểm tra sản phẩm sẽ bị bỏ đi. Kết hợp kiểm tra vào quá trình sản xuất cho phép điều chỉnh liên tục quá trình sản xuất, khắc phục lỗi cho sản phẩm ngay trong quá trình.

Điều này làm giảm sản phẩm hư hỏng và mang lại chất lượng tổng thể của sản phẩm gần gũi hơn với các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

8. Điều khiển và tối ưu hóa quy trình

Bước này bao gồm một loạt các phương án điều khiển để vận hành các công đoạn riêng lẻ và thiết bị liên quan hiệu quả hơn. Bằng chiến lược này, thời gian sản xuất một công đoạn sẽ được giảm chất lượng sản phẩm được cải thiện.

9. Kiểm soát hoạt động nhà máy

Trong các bước chiến lược trước, việc kiểm soát hoạt động được thực hiện ở mức công đoạn thì trong bước này, quá trình kiểm soát ở cấp nhà máy. Nó cố gắng để quản lý và phối hợp các công đoạn trong nhà máy hiệu quả hơn.

Bước này thường thực hiện với mức máy tính hóa cao trong nhà máy.

10. Máy tính hóa kết hợp sản xuất (Computer-integrated manufacturing - CIM)

Ở mức cao hơn, chúng ta sẽ tích hợp hoạt động nhà máy với thiết kế kỹ thuật và quy trình vận hành.

CIM liên quan đến việc sử dụng rộng rãi:
     Ứng dụng máy tính,
     Cơ sở dữ liệu máy tính,
     Mạng máy tính công nghiệp trong toàn doanh nghiệp.

Kết luận

10 chiến lược tự động hóa là danh sách các công việc cần làm để cải thiện hệ thống sản xuất thông qua tự động hóa hoặc đơn giản hóa. Các công việc này không nên được coi là loại trừ lẫn nhau mà nên coi là kết hợp lẫn nhau.

Trong hầu hết các trường hợp, nhiều chiến lược có thể được thực hiện được trong một dự án cải tiến.

Tags: