Các phương pháp sử dụng rơ le bảo vệ máy biến áp

Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng rơ le SIPROTEC 4 bảo vệ máy biến áp . Chúng ta sẽ đề cập sơ đồ ứng dụng của máy biến áp và cách bảo vệ phổ biến nhất:

1. Bảo vệ dòng cấp máy biến áp nhỏ

Chạm đất bên thứ cấp được phát hiện sử dụng rơ le bảo vệ quá dòng 51N. Tuy nhiên nó phải được đặt thời gian theo rơ le bảo vệ dòng cấp.

Rơle bảo vệ chạm đất 87N có thể sử dụng thêm để ngắt nhanh chạm mát trong cuộn dây máy biến áp. Rơle 7VH60 là rơ le so lệch trở kháng cao và phải sử dụng thêm các biến dòng.

Máy cắt và rơ le bên sơ cấp có thể thay thế bằng cầu chì.

2. Bảo vệ nguồn nuôi máy biến áp lớn hoặc quan trọng

Rơ le so lệch 7UT612 cho biết tỷ lệ số và hướng chuyển động dòng.

Chú ý:

1. Nếu cần chức năng phát hiện chạm đất trở kháng cao độc lập thì sử dụng rơle phát phiện chạm đất 7VH60 thay cho 87N trong 7UT612. Tuy nhiên cần bổ sung số biến áp dòng cần thiết.
2. 51 và 51N có thể dùng rơ le 7SJ60 riêng biệt.

3. Bảo vệ máy biến áp có 2 nguồn nuôi

Biến dòng nối với đầu vào ổn định riêng biệt của rơ le bảo vệ so lệch 87 T nhằm đảm bảo sự ổn định ngay cả khi có sự cố chạm dòng giữa các nguồn cấp. Rơ le 7UT613 cho biết tỷ lệ và hướng vector dòng điện.

4. Bảo vệ đường dây ra máy biến áp song song

Rơ le bảo vệ so lệch 67 và 67N không sử dụng khi máy biến áp sử dụng rơ le bảo vệ so lệch so lệch 87 T.

5. Biến áp hai nguồn cấp dây ra thanh cái bus

Rơ le quá dòng 51, 51 N đấu với nhau bảo vệ từng nhánh riêng biệt trên sơ đồ. Phương pháp bảo vệ này đơn giản và phản ứng nhanh bảo vệ thanh cái, tiết kiệm thời gian.

6. Biến áp 3 cuộn dây

Dòng thứ tự không phải được triệt tiêu không chạy vào rơ le so lệch với cuộn dây delta trong đường nối biến dòng phía biến áp bằng điểm tiếp mát. Việc này tránh việc hoạt động sai do lỗi chạm mát bên ngoài (các rơ le số tính toán chức năng này).

Khoảng 30% dòng cảm ứng sẽ mất do chạm mát bên trong. Dòng thứ tự không có thể khếch đại lên khi so sánh với dòng trung tính cuộn dây dùng rơ le so lệch 87 T. Rơ le 7UT613 có hai đầu vào dòng sử dụng cho chức năng này. Khi sử dụng chức năng này, mức dòng chạm đất sẽ được điều chỉnh tự động.  

Rơ le bảo vệ chạm đất 87T có thể sử dụng thêm. Nó dùng bảo vệ dự phòng chạm đất và tăng độ nhạy phát hiện chạm đất (khoảng 10% dòng IN, so với 20% hoặc 30% dòng IN của rơ le so lệch biến áp ). Cũng cần thêm biến áp dòng với tỷ lệ cố định trong phương pháp bảo vệ này.

Bảo vệ trở kháng cao và quá dòng chỉ sử dụng một rơ le 7SJ61.

 Lưu ý:

Trong sơ đồ này, đầu thứ cấp sử dụng hai lưới phân phối song song đồng cấp. Rơ le so lệch được lắp ở mỗi bên máy biến áp.


In bài này   Gửi Email bài này