Cáp Canare 2.5C-FB, 4C-FB, 5C-FB, 7C-FB

Cáp 2.5C-FB, 4C-FB, 5C-FB, 7C-FB Cáp video kỹ thuật số chính xác, dùng cho ứng dụng truyền hình chuyên nghiệp, chi phí thấp, ít suy hao, đáp ứng nhu cầu video kỹ thuật số HDTV..

ng dụng
    HD-Serial Digital Video
    Truyền hình vệ tinh
    HDTV
    băng thông rộng
    SMPTE 259M, 292M, 424M

Features
    Solid Copper Center Conductor
    Foam PE Dielectric
    Tinned Copper Braid + 100% Foil Shield
    Dielectric strips away clean from Conductor
    Precision Coax 100% Sweep Tested

 

 

NOMINAL ATTENTUATION VALUE
Model Lng.
ft
(m)
10M
Hz
dB
50M
Hz
dB
135M
Hz
dB
270M
Hz
dB
360M
Hz
dB
720M
Hz
dB
1G
Hz
dB
1.45G
Hz
dB
1.8G
Hz
dB

2G
Hz
dB

L-2.5CFB 100
(100)
1.6
(5.8)
3.1
(10.5)
4.6
(15.0)
6.5
(21.2)
7.6
(24.8)
10.9
(35.7)
13.0
(44.4)
13.0
(42.6)
17.8
(58.4)
18.9
(62.0)
L-3CFB 100
(100)
1.0
(3.2)
2.5
(8.0)
3.7
(12.3
5.2
(17.2
6.1
(20.0
8.9
(29.1
10.6
(34.7)
13.0
(42.6)
14.7
(48.3)
15.6
(51.2)
L-4CFB 100
(100)
0.9
(2.9)
2.0
(6.6)
3.1
(10.2)
4.4
(14.5)
5.1
(16.7)
7.4
(24.3)
8.9
(29.1)
10.9
(35.8)
12.4
(40.7)
13.2
(43.3)
L-5CFB 100
(100)
0.7
(2.2)
1.6
(5.3)
2.5
(8.1)
3.5
(11.5)
4.1
(13.4)
5.9
(19.4)
7.1
(23.3)
8.8
(29.0)
10.1
(33.1)
10.7
(35.1)
L-7CFB (100)
(100)
0.5
(1.6)
1.2
(3.8)
1.8
(5.8)
2.5
(8.1)
2.9
(9.4)
4.2
(13.9)
5.2
(16.8)
6.4
(21.0)
7.3
(24.1)

7.8
(25.7)

 

MECHANICAL SPECIFICATIONS
Model Std. Lng.

ft.
(m)
Wt.
Std. Lng.

lbs.
(kgs)
Nominal
O.D.

in.
(mm)
PVC
Jacket
Thickness
in.
(mm)
Brittle Point


(C°)
L-2.5CFB 984
(300)
17
(7)
.157
(4.0)
.020
(0.5)
-22
(-30)
L-3CFB 29
(13)
.217
(5.5)
.035
(0.9)
L-4CFB 33
(15)
.240
(6.1)
.035
(0.9)
L-5CFB 49
(22)
.303
(7.7)
.043
(1.1)
L-7CFB 86
(39)
.402
(10.2)

.039


(1.0)


In bài này   Gửi Email bài này