Main menu

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Tác giả
Dây nhảy quang OM3 và OM4 chống cháy Dây nhảy quang OM3 và OM4 chống cháy
$00.00 In stock
Product description: Dây nhảy quang OM3 và OM4 chống cháy. ...
  • Dùng cho truyền dẫn tốc độ 10 Gb/s với khoảng cách lên đến 300 mét với OM3 và 550 m với OM4 tại bước sóng 850nm chuẩn IEEE 802.3ae 10 GbE standard.
  • Ứng dụng cho mạng backbone, building backbone, chống cháy low smoke zero halogen (LSZH)