Main menu

Thiết bị quang thụ động Fttx

Hộp thuê bao quang Mini ODF

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
By
Hộp thuê bao quang Mini ODF Hộp thuê bao quang  Mini ODF
$00.00 In stock
Product description: Hộp thuê bao quang Mini ODF. Hộp thuê bao quang hỗ trợ 4 FO, 6 FO, 8 FO, 12 FO.

Dây nhảy quang tiêu chuẩn G.657

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
By
Dây nhảy quang tiêu chuẩn G.657 Dây nhảy quang  tiêu chuẩn G.657
$00.00 In stock
Product description: Dây nhảy quang tiêu chuẩn G.657.

Đặc tính kỹ thuật

  • Tiêu chuẩn : ITU G.655, ITU G.657 cho bán kính uốn cong thấp, ghép kênh nhiều bước sóng DWDM
  • Suy hao tiếp xúc thấp
  • Chiều dài dây theo yêu cầu
  • Nhiều kiểu đầu nối khác nhau như LC, SC, FC
Xem thêm: Dây nhảy quang tiêu chuẩn G.657

Măng xông quang Fttx

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
By
Măng xông quang Fttx Măng xông quang Fttx
$00.00 In stock
Product description: Măng xông quang Fttx. ...

FTTx Fiber Optic Closure is designed to be comprised of PLC splitters allowing optical power to be split into 16 channels. The easy-to-sure gasket sealing system further simplifies the installation process and provides superior protection from the extemal environments. The unit can support up to 8 drop cables in FTTx applications and shall be served with all of the mechanical requirement such as waterproof, impact resistance and securing feeder and drop cables. Included two optical splice trays shall be used for PLC splitter installations and drop cable splicing.

Xem thêm: Măng xông quang Fttx