Mạng di động

Đảm bảo chất lượng mạng Ethernet

Thiết lập điểm phân tách mạng (Demarcation) tại lớp biên cho mạng Ethernet & IP

Được thiết kế phân tách mạng khách hàng với mạng nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị giúp đảm bảo hiệu suất mạng cao nhất.

Thiết bị dùng theo dõi thời gian thực các hoạt động mạng 4G/WiMAX/ LTEcho truyền dẫn không dây cũng như các ứng dụng mạng doanh nghiệp. Thiết bị hoạt động như một bộ chuyển đổi quang điện, kèm theo chức năng đo kiểm liên tục in-service, intelligent layer 1-4 loopback, tạo ra các dịch vụ Ethernet và SLA mới.

Đảm bảo chất lượng mạng Ethernet

Điểm nổi bật của sản phẩm

Thiết kế phần cứng độc quyền

 • Trẽ 1 μs
 • Độ trễ cực thấp Ultra-low delay performance
 • Thiết kế cho ứng dụng yêu cầu thời gian thực

Đảm bảo và tạo ta chất lượng dịch vụ

 • Tạo ra dịch vụ SLA-backed Ethernet, điểm – điểm hoặc điểm – đa điểm
 • 1-way delay and delay variation, throughput, packet loss, continuity and usage statistics

Hỗ trợ tự kiểm tra và giám sát từ xa

Đặc tính sản phẩm

Đảm bảo dịch vụ

 • Chức năng OAM

Thông minh và được chuẩn hóa cho Hoạt động, Quản lý và Điểu khiển lớp từ 1 - 4

 • Theo dõi PAA™ & SLA Meter™

Đo kiểm và theo dõi độ trễ, khung bị mất …

 • Intelligent Layer 1-4 Loopbacks

In-service layer 1-2-3-4 loopbacks per-flow, defined by VLAN, Service-Level, MAC / IP addresses or any combination of layer 2-4 header criteria.

 • Per-Flow Statistics

Real-time statistics of any layer 1-2-3-4 flow (VLAN, ToS, CoS, MAC, IP, TCP/UDP).

 • Tapping & Monitoring

Single or dual monitor ports, filtered, real-time access to unidirectional or bidirectional traffic.

 • Wire-speed Traffic Generator and Analyzer

Layer 2 or Layer 3 (IP)

 • In-Service Traffic Generator and Analyzer

Layer 2 or Layer 3 (IP), Unidirectional or Bidirectional, seamless operation, does not affect customer traffic, up to full service or wire-speed, 1 or 2 test streams

Service Creation & Traffic Conditioning

 • Ethernet Service Mapping

E-Line, E-LAN and E-Tree service creation directly at the demarcation point

 • Bandwidth Policing

Upstream and downstream CIR/EIR limits by filtering criteria or all traffic, facilitates Carrier Ethernet service provisioning and on-demand/incremental service upgrades.

 • Wire-speed Traffic Filtering

Filtering of wire speed traffic at layer 1-2-3-4 (L2CP, BDPU, per VLAN, Ethertype, Protocol type, MAC, IP, User Defined).

Management & General Details

 • Plug & Go™ Instant Provisioningc

Automated zero-touch provisioning, auto-configuration and inventory tracking.

 • RADIUS Authentication and Security Support
 • Jumbo Fames Support
 • 5VDC, or dual 24 / 48 VDC feeds, all mutually redundant
 • SNMP v1 & v2c
 • MEF 9+14 and NEBS Level 3 Certified
 • Temperature Hardened Option