T-Plug 24kV 630A

Tác giả
T-Plug 24kV 630A T-Plug 24kV 630A
$00.00 In stock
Product description: T-Plug 24kV 630A.

93-EE9X5-4-Exp-A-3/C Series

T-plug:24kV 630A

Đáp ứng tiêu chuẩn : IEC 502-4,VDE 0278

 

 

Mã hiệu sản phẩm Đường kính lõi cách
điện cáp (mm)
Cỡ cáp
(mm
2)
93-EE905-4/35-Exp-A-3/C-35

17.5 - 20.0

35
93-EE905-4-Exp-A-3/C-50 19.5 - 22.0 50
93-EE905-4-Exp-A-3/C-70 21.5 - 23.5 70
93-EE905-4-Exp-A-3/C-95 23.5 - 26.5 95
93-EE905-4-Exp-A-3/C-120 23.5 - 26.5 120
93-EE905-4-Exp-A-3/C-150 26.0 - 28.0 150
93-EE905-4-Exp-A-3/C-185 27.5 - 30.5 185
93-EE905-4-Exp-A-3/C-240 30.5 - 34.5 240
93-EE905-4-Exp-A-3/C-300 30.5 - 34.5 300
93-EE905-4-Exp-A-3/C-400 34.0 - 37.5 400

 


In bài này   Gửi Email bài này