Hộp nối cáp ngầm trung thế

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Tác giả
Hộp nối cáp ngầm trung thế Hộp nối cáp ngầm trung thế
$00.00 In stock
Product description: Hộp nối dùng cho điện thế đến 15 kV. Mỗi hộp nối có 3 ống nối cho ba đầu cáp riêng lẻ.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

China RoHS - Below MCV Undetermined
Connector O.D. Range 0.90 - 1.30 Inch
Connector O.D. Range (metric) 23 - 51 mm
EU RoHS Compliant Undetermined
Maximum Connector Length 6.5 inch (Al), 7.5 inch (Cu)
Maximum Connector Length (metric) 165 mm (Al), 190 mm (Cu)
Number of Conductors 3
PILC Cable Conductor Sizes 400 kcmil, 500 kcmil, 750 kcmil, 800 kcmil
Poly/EPR Cable Insulation O.D. Range 0.91 - 1.36 Inch
Poly/EPR Cable Insulation O.D. Range (metric) 23.0 - 34.6 mm
Product Series QS-2000-3T & QS-2000-3T-WS Series
Product Technology Cold Shrink
Product Type PILC Splice
Shielding Type PILC
Splice Type PILC Trifurcating
Voltage 15 kV