Main menu

Truyền hình

4-Channel Audio Analog-to-Digital Converter with Delay Harris ADC6800+A4BCD chuyển đổi tương tự sang số

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Tác giả
4-Channel Audio Analog-to-Digital Converter with Delay Harris ADC6800+A4BCD chuyển đổi tương tự sang số 4-Channel Audio Analog-to-Digital Converter with Delay Harris ADC6800+A4BCD chuyển đổi tương tự sang số
$00.00 PreOrder
Product description: 4-Channel Audio Analog-to-Digital Converter with Delay Harris ADC6800+A4BCD chuyển đổi tương tự sang số. ...

ADC6800+A4BCD là bộ chuyển đổi âm thanh tương tự sang số analog-to-digital audio converter có trẽ cho bốn kênh âm thanh tương tự hoặc hai kênh AES số đầu ra cân bằng hoặc không cân bằng. Dùng cho nền tảng 6800+™ core processing platform, thiết kế modun cho việc lấy mẫu và đồng bộ âm thanh. Thiết bị hỗ trợ chèn trễ cố định hoặc thay đổi để đảm bảo đồng bộ tín hiệu hình và tiếng.

Mo dung ADC6800+A4BCD có thể điều khiển tại cạc, hoặc theo dõi điều khiển bằng phần mềm CCS Navigator, qua trình duyệt web, bẳng điều khiển cứng NUCLEUS hoặc phần mềm SNMP của hãng thứ ba.

Xem thêm: 4-Channel Audio Analog-to-Digital Converter with Delay Harris ADC6800+A4BCD chuyển đổi tương tự...

7/8 EIA flange connector

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
Tác giả
7/8 EIA flange connector 7/8 EIA flange connector
$00.00 Pre Order
Product description: ...
Xem thêm: 7/8 EIA flange connector

Cáp 1.5C-2V, 2.5C-2V, 5C-2V

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
By
Cáp 1.5C-2V, 2.5C-2V, 5C-2V Cáp 1.5C-2V, 2.5C-2V, 5C-2V
$00.00 In stock
Product description: Chủng loại cáp đồng trục truyền kết hợp video, nguồn, tín hiệu điều khiển trên loại cápduy nhất, tiết kiệm dây cáp và hiệu quả lắp đặt tăng 20%. ...

Chủng loại cáp đồng trục truyền kết hợp video, nguồn, tín hiệu điều khiển trên loại cápduy nhất, tiết kiệm dây cáp và hiệu quả lắp đặt tăng 20%.

 Cấu trúc cáp

Center Conductor:

0.80+0.01mm Solid Copper

Dielectric:

4.90+0.02mm PE

Braid Coverage:

Copper Wire

Jacket:

7.40+0.15mm PVC

Xem thêm: Cáp 1.5C-2V, 2.5C-2V, 5C-2V