Main menu

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Tác giả
4-Channel Audio Analog-to-Digital Converter with Delay Harris ADC6800+A4BCD chuyển đổi tương tự sang số 4-Channel Audio Analog-to-Digital Converter with Delay Harris ADC6800+A4BCD chuyển đổi tương tự sang số
$00.00 PreOrder
Product description: 4-Channel Audio Analog-to-Digital Converter with Delay Harris ADC6800+A4BCD chuyển đổi tương tự sang số. ...

ADC6800+A4BCD là bộ chuyển đổi âm thanh tương tự sang số analog-to-digital audio converter có trẽ cho bốn kênh âm thanh tương tự hoặc hai kênh AES số đầu ra cân bằng hoặc không cân bằng. Dùng cho nền tảng 6800+™ core processing platform, thiết kế modun cho việc lấy mẫu và đồng bộ âm thanh. Thiết bị hỗ trợ chèn trễ cố định hoặc thay đổi để đảm bảo đồng bộ tín hiệu hình và tiếng.

Mo dung ADC6800+A4BCD có thể điều khiển tại cạc, hoặc theo dõi điều khiển bằng phần mềm CCS Navigator, qua trình duyệt web, bẳng điều khiển cứng NUCLEUS hoặc phần mềm SNMP của hãng thứ ba.

Features

 • Fixed delay operation of up to 1.3 sec @ 48 kHz
 • 32/48/96 kHz sampling capability
 • Selectable 16-, 20- and 24-bit analog-to-digital conversion
 • Four balanced analog audio inputs, 600 ohms or high impedance (jumper selectable)
 • Two AES outputs (both balanced and unbalanced formats simultaneously available)
 • Internal audio processing amplifier
 • Channel ID tone generators (750 Hz, 1.5 kHz, 3 kHz, and 6 kHz)
 • Near clipping/no signal/tone indication
 • Selectable delay adjustment for each input channel
 • External DARS reference input (video reference can be drawn from the frame)
 • Supports card-edge and remote control of module (via CCS Navigator, web browser and third-party SNMP-based control systems)