Main menu

Truyền hình

video patch panel

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Tác giả
video patch panel> video patch panel
$00.00 In stock
Product description: video patch panel. ...

75 ohm Video Patch Panels

Ứng dụng

 

  • 32ch Across
  • HD-SDI (Hi Definition Serial Digital Interface)
  • Serial Digital Video
  • HDTV Upgrades
  • NTSC Analog
  • Xe truyền hình lưu động