Main menu

Truyền hình

Node Quang cho mạng RFoG

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
By
Node Quang cho mạng RFoG Node Quang cho mạng RFoG
$00.00 In stock
Product description: Node quang cho mạng RFoG (Radio Frequency over Glass) là thành phần chính trong mạng truyền hình cáp hỗ trợ truyền dẫn Internet theo tiêu chuẩn DOCSIS tương thích chuẩn PON cáp quang thuê bao FTTx. RFoG hỗ trợ cả chuẩn EPON hoặc GPON trên cùng mạng cáp quang với các bước sóng khác nhau. ...

Thông tin sản phẩm

Node quang cho mạng RFoG (Radio Frequency over Glass) là thành phần chính trong mạng truyền hình cáp hỗ trợ truyền dẫn Internet theo tiêu chuẩn DOCSIS tương thích chuẩn PON cáp quang thuê bao FTTxRFoG hỗ trợ cả chuẩn EPON hoặc GPON trên cùng mạng cáp quang với các bước sóng khác nhau.

Xem thêm: Node Quang cho mạng RFoG

Ống dẫn sóng Waveguide, RIGID LINE

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Tác giả
Ống dẫn sóng Waveguide, RIGID LINE" Ống dẫn sóng Waveguide, RIGID LINE />
<span itemprop="brand" content="Vien Tin Technology"</span>
   <span itemprop="model" content="Waveguide, RIGID LINE"</span>
   <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
    <span itemprop="priceCurrency" content="VND">$</span><span
       itemprop="price" content="1000.00">00.00</span>
    <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock" />In stock
   </div>

   Product description:
   <span itemprop="description">Ống dẫn sóng Waveguide, RIGID LINE.</span>


   ...
  </div>

Product description: <span>Nhiều loại ống cứng rigid line khác nhau theo tiêu chuẩn EIA system, SMS system and flaring technicque system (BT). Ứng dụng cho lắp đặt ăng ten truyền hình, viba Sagem, radar</span></div>
<p><strong>Đặc tính kỹ thuật</strong></p>
<p> very stable rigid line system<br /> low insertion loss<br /> low VSWR<br /> PTFE insulation<br /> designed for pressure tight systems<br /> for outdoor application</p>		
			</div>
	 
		</div>
						
	</div>
				<div class="items-row cols-1 row-1 row-fluid">
				<div class="item column-1 span12" itemprop="blogPost" itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting">
				
		<aside>
			
		<time datetime="2011-05-14">
			14			<span>05</span>
		</time>
				
				
		<dl class="article-info">
						
					</dl>
				
				<div class="btn-group pull-right"> <a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"> <i class="icon-cog"></i> <span class="caret"></span> </a>
			<ul class="dropdown-menu">
								<li class="print-icon"> <a href="/san-pham/sanpham-truyen-hinh/764-multiple-access-unit-hfc-rfog-epon-active?tmpl=component&print=1&layout=default" title="Print article < Thiết bị đa truy nhập trong tòa nhà Multiple Access Unit HFC, RFoG, EPON, Active Ethernet >" onclick="window.open(this.href, In bài này

Thiết bị đa truy nhập trong tòa nhà Multiple Access Unit HFC, RFoG, EPON, Active Ethernet

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
By
Thiết bị đa truy nhập trong tòa nhà Multiple Access Unit HFC, RFoG, EPON, Active Ethernet Thiết bị đa truy nhập trong tòa nhà Multiple Access Unit HFC, RFoG, EPON, Active Ethernet
$00.00 In stock
Product description: Thiết bị đa truy nhập Multiple Access Unit (MAU) được thiết kế cho chung cư nhiều căn hộ đã kết nối sẵn bằng cáp đồng trục.

Thiết bị đa truy nhập MAU truyền tín hiệu hai chiều hoặc một chiều như node quang HFC, kèm thêm khả năng cung cấp Gigabit EPON hoặc Active Ethernet, Ethernet trên cáp đồng trục, trong một thiết bị duy nhấp.
...

 

Xem thêm: Thiết bị đa truy nhập trong tòa nhà Multiple Access Unit HFC, RFoG, EPON, Active Ethernet