co nguội

  • Co rút nguội Cold shrink

Sản phẩm

Cấu trúc: Băng bọc cách điện để bọc các mối nối dẫn điện của dây bọc trên không hay tại đầu cực máy biến thế nhằm tái tạo lớp cách điện 24 kv. Băng bọc cách điện bao gồm 3 loại là:

+ Băng lấp đầy: có tác dụng lấp đầy các khe hở trên mặt mối nối không bằng phẳng, có chức năng tái lập lớp bán dẫn của dây cáp điện 24 kV

Băng cách điện có tác dụng tái tạo lớp cách điện tại mối nối

Băng bọc ngoài có tác dụng tái tạo lớp vỏ bọc ngoài của dây bọc 24 KV, có khả năng vận hành tại điều kiện ngoài trời.