Sản xuất vật tư, thiết bị

 Chúng tôi sản xuất và cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng. Sản phẩm đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong môi trường khắc nghiệt như chịu nhiệt độ cao, độ ăn mòn cao ... Sản phẩm giúp nhà sản xuất, nhà thầu đạt hiệu quả cao, thỏa mãn yêu cầu sử dụng trong khi giảm chi phí vận hành.