Main menu

Giao thông thông minh - Intelligent Tran…

Giải pháp

Vien Tin Technology Giao thông thông minh - Intelligent Transportation Systems Product desc...

Read more

Lưới điện thông minh SmartGrid

Giải pháp

Vien Tin Technology Lưới điện thông minh SmartGrid Product description: Lưới điện th...

Read more

Số hóa truyền hình

Giải pháp

Vien Tin Technology Số hóa truyền hình Product description: Số hóa truyền hình . ...

Read more

Tin tức nổi bật

Triển lãm Robot X

17-05-2018 Hits:29 Tin thị trường VT Techlogy

Triển lãm Robot X VT Techlogy Triển lãm Robot X Hà Nội. Ngày 8 -10 Tháng 8 Năm 2018, Trung tâm triển lãm Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Han...

Read more