Dịch vụ

Giao thông thông minh

Giải pháp quản lý giao thông tập trung vào các mục tiêu:

     Nâng cao năng lực mạng lưới và độ tin cậy
     Cải thiện
độ an toàn và an ninh cho hành khách
     Tối ưu hóa luồng giao thông
     Tích hợp hệ thống giao thông thông minh
     Tối đa hóa lợi nhuận trên đầu tư cơ sở hạ tầng mới và hiện có.

Tin nổi bật

Giao thức dự phòng song song Parallel Redundancy Protocol

Giao thức dự phòng song song (Parallel Redundancy Protocol - PRP) là chuẩn giao thức cho mạng Ethernet dùng khả năng chuyển đổi dự phòng cho các sự cố của các thành phần mạng. Việc chuyển đổi này không nhìn thấy từ ứng dụng.

Các node PRP có 2 cổng kết nối vào hai mạng độc lập có cùng mô hình. PRP tích hợp được hoàn toàn trên phần mềm trình điều khiển thiết bị mạng. Node với 1 cổng mạng chỉ gắn được vào một mạng. Chuẩn này khác khả với tiêu chuẩn HSR (IEC 62439-3 Clause 5) trong đó nút PRP được dùng chung cổng.