Main menu

Giao thông thông minh - Intelligent Tran…

Giải pháp

Vien Tin Technology Giao thông thông minh - Intelligent Transportation Systems Product desc...

Read more

Lưới điện thông minh SmartGrid

Giải pháp

Vien Tin Technology Lưới điện thông minh SmartGrid Product description: Lưới điện th...

Read more

Số hóa truyền hình

Giải pháp

Vien Tin Technology Số hóa truyền hình Product description: Số hóa truyền hình . ...

Read more

Tin tức nổi bật

Triển lãm Solar Show Vietnam 2018

19-02-2018 Hits:1401 Tin thị trường VT Techlogy

Triển lãm Solar Show Vietnam 2018 VT Techlogy Thời gian: 10-11 Tháng 4 năm 2018. Địa điểm: GEM Center, TP Hồ Chí Minh. Đơn vị tổ chức: Terra...

Read more