Menu
A+ A A-

Giao thông thông minh - Intelligent Tran…

Giải pháp

Vien Tin Technology Giao thông thông minh - Intelligent Transportation Systems Product desc...

Read more

Lưới điện thông minh SmartGrid

Giải pháp

Vien Tin Technology Lưới điện thông minh SmartGrid Product description: Lưới điện th...

Read more

Số hóa truyền hình

Giải pháp

Vien Tin Technology Số hóa truyền hình Product description: Số hóa truyền hình . ...

Read more

Tin tức nổi bật

Lựa chọn thiết bị AHU

21-03-2017 Hits:3277 Hỏi & Đáp VT Techlogy - avatar VT Techlogy

VT Techlogy ... Thiết bị xử lý không khí AHU là "hộp bao gồm: quạt, giàn lạnh coil và bộ lọc ". Để lựa chọn AHU sẽ phải trả lời ...

Read more

Cáp EIB Bus

Năng lượng

Tác giả Vien Tin Technology ...

Read more