Nhà máy

Thiết bị quan trắc môi trường liên tục CEMS

 

  • Thiết bị đo PH và nhiệt độ
  • Thiết bị đo Ammonium kết hợp Nitrate

  • Dùng RFID hoặc cáp 10m để truyền tín hiệu
  • Vỏ thép không gỉ
  • Thu thâp dữ liệu về máy tính
thiết bị đo quan trắc kết hợp RFID Cảm biến quan trắc môi trường

 

Mã sản phẩm

Thiết bị quan trắc môi trường dành cho hàng hải GAA330-M Emission Monitoring System

Màn hình và bộ điều khiển Mã: 3KXG758009U0100.

Bo mạch chủ của hệ thống (System controller board 3) Mã: 758108.

Bo chủ của module hồng ngoại tử ngoại (dùng chung) Mã: 3KXG801026U0100