Nhà máy

Cảm biến môi trường kết hợp RFID

 

  • Thiết bị đo PH và nhiệt độ
  • Thiết bị đo Ammonium kết hợp Nitrate

  • Dùng RFID hoặc cáp 10m để truyền tín hiệu
  • Vỏ thép không gỉ
  • Thu thâp dữ liệu về máy tính
thiết bị đo quan trắc kết hợp RFID Cảm biến quan trắc môi trường