Main menu

- Thông số kỹ thuật:
    + Nhiệt độ định mức    ASTM D-4388     900C.
   + Tiêu chuẩn chống cháy Ul 181 tape  + Độ dày:                        ASTM D-4325     1.65mm.
    + Độ bám dính              ASTM D-1000     Théo (26.2N/10mm); PE (17.5N/10mm).
    + Độ tự kết dính            ASTM D-4388      Loại 1: Đạt.
    + Độ chịu lực                 ASTM D-4325     150 psi    
    + Độ kéo dãn                ASTM D-4325     1000%
    + Hằng số cách điện   ASTM D-4325      1.0%
    + Hấp thụ nước            ASTM  570            0.15%
    + Chịu nhiệt độ cao     ASTM D-4399       Đạt 1300C    
    + Kháng tia tử ngoại    ASTM D-4388      Đạt