Giao thông thông minh

Giải pháp quản lý giao thông tập trung vào các mục tiêu:

     Nâng cao năng lực mạng lưới và độ tin cậy
     Cải thiện
độ an toàn và an ninh cho hành khách
     Tối ưu hóa luồng giao thông
     Tích hợp hệ thống giao thông thông minh
     Tối đa hóa lợi nhuận trên đầu tư cơ sở hạ tầng mới và hiện có.

 Giảm tai nạn nhờ việc áp dụng các sản phẩm mới bao gồm camera tốc độ (speed cameras), phát hiện vượt đèn đỏ (red light cameras), radar phát hiện đi sai làn đường và các giải phápgiám sát ảnh khác, gây nguy hiểm cho lái xe.

Tích hợp hệ thống an ninh và thông tin đa phương thức

Công nghệ chủ chốt bao gồm:
    
Nền tảng hệ thống thông tin và thiết bị liên lạc trên phương tiện
     Hệ thống an toàn hành khách, an ninh và giám sát
    
Phục vụ hành khách hệ thống thông tin hành khách
    
Tích hợp hệ thống giao thông vận tải hỗn hợp
     Hệ thống giao thông thông minh.

 Nâng cao an toàn với thiết bị và hệ thống tín hiệu

 Kiểm soát tàu tiên tiến và hệ thống tín hiệu đường sắt
     Hệ thống kiểm soát
tàu Châu Âu (ETCS)
     Communication Based Train Control (CBTC)
     Bảo vệ cảnh báo
tàu (TPWS)
Điều kiện giám sát giám sát tự động
Thiết bị tín hiệu
đường sắt
Tích hợp hệ thống giao thông vận tải hỗn hợp

 Hệ thốngbán véthu phíđường

    Hệ thống thu phí nhiều nhà điều hành, đa phương thức
     Hệ thống thu phí tự do lưu lượng tích hợp
     Hệ thống giao thông thông minh.

 Tích hợp hệ thống giao thông

Tích hợp hệ thống giao thông giúp các nhà khai thác vận tải nâng cao năng lực, hành khách thoải mái, an ninh và an toàn.
Tất cả tiến tới tích hợp hệ thống quan trọng và các ứng dụng nhiệm vụ cần thiết để quản lý mạng lưới giao thông hiện đại.