Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật

Đo động thời gian thực RTK

Ra đời vào giữa những năm 1990, đo động thời gian thực (Real-time kinematic positioning  - RTK) là kỹ thuật GNSS vi sai cho phép định vị độ chính xác cao trong vùng lân cận trạm cơ sở. Kỹ thuật sử dụng phép đo sóng mang và truyền dẫn sửa sai trạm cơ sở, tự vị trí đã biết, đến máy định vị rover, dẫn đến loại bỏ các lỗi gây ra sai số định vị theo phương pháp chỉ sử dụng vệ tinh, cho độ chính xác đến mức centimet. Phương pháp này được sử dụng trong khảo sát đất đai, thủy văn và dẫn đường máy bay không người lái.

Tiêu chuẩn van API

API là tiêu chuẩn của Viện Dầu khí Hoa Kỳ, được chỉ định là tiêu chuẩn công nghiệp cho nhà sản xuất van và phụ kiện. Bao gồm các tiêu chuẩn sau:

API 6D

Tiêu chuẩn van đường ống. API 6D đưa ra dựa theo ISO 14313: 1999, Công nghiệp dầu mỏ và khí tự nhiên - Hệ thống đường ống dẫn - Van đường ống. Tiêu chuẩn này đưa ra yêu cầu và khuyến nghị cho việc thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và lập tài liệu van bi, van kiểm tra (check valve), van cổng (gate valve) và van nút (plug valve) trong hệ thống đường ống.

Mô hình đơn giản tự động hóa trạm biến áp

Tự động hóa trạm biến áp

Tự động hóa trạm biến áp (Substation automation system - SAS) đã được triển khai trong 30 năm vừa qua, nhưng phát triển rất nhanh chóng trong 10 năm trở lại đây với tư cách là công nghệ tiên tiến kiểm soát mọi vận hành đơn lẻ trong trạm biến áp. Trong vài năm tới, thế hệ trạm biến áp tiếp theo sẽ triển khai rộng rãi trên toàn thế giới. Tại các trạm này, bus trạm (station bus) sẽ kết nối trực tiếp với thiết bị điện thông minh IED dùng bảo vệ, điều khiển, giám sát thiết bị được đặt tại mức trạm (station level) và process bus sẽ kết nối với thiết bị tại sân mức ngăn lộ.