Hỏi & Đáp

Tiêu chuẩn NEK 606 do Hiệp hội Dầu khí Nauy đưa ra năm 1993 dựa theo Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho các loại cáp đặc biệt. Tiêu chuẩn kỹ thuật này bắt đầu được đưa ra vào năm 1980 đáp ứng cho một số loại cáp đặc biệt được sử dụng trên các giàn khoan và công trình ngoài khơi.

Đặc điểm quan trọng của tiêu chuẩn kỹ thuật này:

- Được khởi xướng bởi các bên tham gia.

- Hướng dẫn các yêu cầu với cáp sử dụng ngoài khơi.

- Quy định các yêu cầu thử nghiệm, chứng nhận và công nhận cáp ngoài khơi.

- Góp phần phát triển các loại cáp phù hợp và an toàn.

- Hướng dẫn chi tiết các quy định của EU, luật và quy định.

Nhiễu điện từ và che chắn nhiễu điện từ

Che chắn nhiễu điện từ là kỹ thuật tạo ra rào chắn ngăn sự rò rỉ điện từ trường mạnh có thể gây nhiễu đến tín hiệu và thiết bị nhạy cảm. Có thể lắp đặt để cách ly nguồn điện từ trường hoặc như vỏ của thiết bị cần bảo vệ. Nhiễu điện từ  (EMI) hay nhiễu tần số (RFI) xuất hiện hầu hết trên các mạch điện tử, làm giảm hiệu suất thậm chí hư hỏng mạch. Các thiết bị điện tử thường hoạt động với dòng điện và điện áp thấp, dễ ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ.

NFPA 2112 quy định yêu cầu tối thiểu và cách thủ nghiệm khả năng chống cháy của vải may đồ bảo hộ cá nhân.