Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật

Featured

IEEE 2030.5 - Giao thức kết nối Nguồn Năng lượng Phân tán

Giao thức truyền thông IEEE 2030.5 giúp các nhà vận hành lưới điện kết nối và khai thác các Nguồn Năng lượng Phân tán (distributed energy resources - DER) lớn, nhỏ ...Giao thức lớp ứng dụng TCP/IP cung cấp chức năng truyền tải và Internet giúp công ty điện lực quản lý được môi trường khách hàng sử dụng điện bao gồm điều chỉnh phụ tải điện (demand response), load control, biểu giá điện trong ngày, quản lý phát điện nguồn phân tán, xe điện ... Giao thức cũng hỗ trợ kết nối mức vật lý theo ( IEEE 802.15.4, IEEE 802.11, IEEE 1901, IEEE 1901.2) để có đầy đủ chức năng. Thông thường các giao thức mức thấp không được sử dụng trong tiêu chuẩn này trừ khi có kết nối với lớp ứng dụng. Tiêu chuẩn cũng xác định cách trao đổi thông điệp mức ứng dụng, bao gồm thông điệp lỗi, tính năng bảo mật thông điệp lớp ứng dụng. Theo mô hình OSI thi tiêu chuẩn được xây dựng dùng mô hình 4 lớp Internet. Các thành phần lớp ứng dụng sử dụng các tiêu chuẩn đã có như IEC 61968 và IEC 61850, cũng như RESTful architecture (Fielding [B3]) dùng giao thức IETF như HTTP.

Featured

Chuẩn SpaceWire

SpaceWire là chuẩn mạng máy tính kết nối các cảm biến tốc độ cao, bộ xử lý, bộ nhớ và hệ thống đo xa điều khiển từ xa dành cho công nghiệp hàng không vũ trụ. Nó có tốc độ từ 2 đến 200 Mbit/s, hai chiều, song công, liên kết dữ liệu giữa các thiết bị hỗ trợ SpaceWire. Mạng được xây dựng theo ứng dụng cụ thể dùng điểm - điểm hoặc routing switches. Thông tin được gửi theo liên kết SpaceWire theo gói tin riêng biệt. Thông tin điều khiển và thời gian cũng được gửi theo liên kết SpaceWire.

Featured

Tiêu chuẩn bảo mật NERC CIP

Tiêu chuẩn bảo mật NERC CIP là bộ các tiêu chuẩn nhằm quy định, triển khai, giám sát và quản lý bảo mật tại cơ sở hạ tầng điện quan trọng Bắc Mỹ. Tiêu chuẩn đưa ra khung bảo mật nhằm xác định và hỗ trợ bảo mật tại những thiết bị liên quan đến hoạt động hiệu quả và tin cậy lưới điện Bắc Mỹ.  Tiêu chuẩn NERC CIP áp dụng cho toàn bộ liên quan đến lưới điện bao gồm: bên sử hữu, người vận hành và người sử dụng.