Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật

Liên kết dữ liệu VHF

Liên kết dữ liệu VHF (VHF Data Link,  VHF Digital Link - VDL) là phương thức gửi thông tin giữa máy bay và trạm mặt đất (với VDL Mode 4 còn là gửi giữa các máy bay khác). Liên kết dữ liệu VHF hàng không sử dụng băng tần 117.975–137 MHz do Liên minh Viễn thông Quốc tế dành cho dịch vụ Hàng không di động. Nó bao gồm các tiêu chuẩn ARINC cho ACARS dành cho VHF và các liên kết dữ liệu được triển khai trên 14,000 máy bay, tiêu chuẩn ICAO do Phân ban Thông tin Hàng không (Aeronautical Mobile Communications Panel - AMCP) đưa ra vào năm 1990. Mode 2 là mode liên kết dữ liệu duy nhất hỗ trợ liên lạc giữa Phi công và Kiếm soát viên Không lưu Hàng không (Controller Pilot Data Link Communications ).

Tiêu chuẩn NEK 606

Tiêu chuẩn NEK 606 do Hiệp hội Dầu khí Nauy đưa ra năm 1993 dựa theo Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho các loại cáp đặc biệt. Tiêu chuẩn kỹ thuật này bắt đầu được đưa ra vào năm 1980 đáp ứng cho một số loại cáp đặc biệt được sử dụng trên các giàn khoan và công trình ngoài khơi.

Đặc điểm quan trọng của tiêu chuẩn kỹ thuật này:

- Được khởi xướng bởi các bên tham gia.

- Hướng dẫn các yêu cầu với cáp sử dụng ngoài khơi.

- Quy định các yêu cầu thử nghiệm, chứng nhận và công nhận cáp ngoài khơi.

- Góp phần phát triển các loại cáp phù hợp và an toàn.

- Hướng dẫn chi tiết các quy định của EU, luật và quy định.

Hệ thống MEOSAR

Chuyển đổi sang MEOSAR

Chương trình Cospas-Sarsat Quốc tế đã khởi xướng phát triển hệ thống vệ tinh quỹ đạo trái đất độ cao trung bình cho Tìm kiếm và Cứu nạn (Medium-altitude Earth Orbiting Satellite System for Search and Rescue - MEOSAR) vào năm 2004. Kể từ đó, việc phát lại và thực thi (repeater-payloads) cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ được triển khai trên vệ tinh Global Navigation Satellite Systems (GNSS) của Châu Âu (hệ thống Galileo), Glonass của Nga, GPS của Mỹ và gần đây có BDS hay "BeiDou" của Trung Quốc. Khả năng hoạt động ban đầu của hệ thống được công bố tháng 12 năm 2016 và việc hoạt động đầy đủ chức năng dự kiến sẽ vào năm 2023. MEOSAR thay thế hoàn toàn cho vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEOSAR) và vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh (GEOSAR), và sẽ thay thế hoàn toàn hệ thống  LEOSAR thành vệ tinh chính cho Cospas-Sarsat.