Băng Butyl Rubber Tape

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Băng butyl tape, .

Ứng dụng

 

Chất liệu

Dùng cho các cửa do tính năng kháng dầu và tự phục hồi sau khi bị uốn.

Làm kín những khe hở.

Không bị chảy nhão trong nhiệt độ từ 50 ~ 80℃.