Mạng di động

DIN 4.3-10

 

Đầu nối DIN 4.3-10 là loại đầu nối mới thay thế cho DIN 7-16 với ưu điểm nhỏ, nhẹ, dễ dàng lắp đặt và có Low PIM.

Tags:
Cáp AISG 2.0

Ứng dụng

Trạm di động

Antenna AISG

Tags: ,