Tin tức

IPTV tăng trưởng nhanh hơn truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh

Một báo cáo từ công ty nghiên cứu MRG dự đoán rằng tổng số thuê bao IPTV trên toàn thế giới sẽ tăng trưởng từ 53 triệu vào năm 2011 lên 105 triệu vào năm 2015, với tốc độ tăng trưởng nhanh.

Doanh thu dịch vụ cho thị trường IPTV toàn cầu đạt 21.8 tỷ USD vào năm 2011, và được dự đoán sẽ tăng lên đến US $ 45.3 tỷ vào năm 2015, tốc độ tăng trưởng hàng năm 20%. Châu Âu Bắc Mỹ được dự kiến tiếp tục là thị phần lớn nhất theo dự báo. "Trong quý gần đây, các nhà khai thác IPTV đã nhìn thấy sự tăng trưởng thuê bao của họ nhanh hơn trun hình cáp truyền hình vệ tinh," ông Jose Alvear, nhà phân tích cho MRG "nhà khai thác IPTV đang mở rộng các dịch vụ truyền hình của họ bằng cách tích hợp thêm HD, đa màn hình và dịch vụ, và các dịch vụ lai như OTT liên kết với các dịch vụ video kỹ thuật số mặt đất hoặc vệ tinh. "