Samsung C&T trúng thầu dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4

Samsung C&T đã trúng gói thầu "Thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghệm thu (EPC) Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4" thuộc dự án "Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4" do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đầu tư. Dự án bao gồm cung cấp, xây dựng, lắp đặt 2 tổ hợp tua bin khí hỗn hợp có công suất 1600 MW. Trong dự án này, Samsung C&T hợp tác với GE cung cấp tua bin khí, Tổng công ty lắp máy Việt Nam lắp đặt để tham gia đấu thầu.

Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Samsung C&T + Lilama.

Giá trúng thầu: 481.645.000 USD và 10.478.727.901.878 VNĐ.

Thời gian thực hiện: 36 tháng.