Ngân hàng nông nghiệp ký hợp đồng nâng cấp IPCAS với Lotte Data Communication

Lotte Data Communication ngày 12/7 thông báo đã ký hợp đồng với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam nâng cấp hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng IPCAS. Trước đó công ty đã ký hợp đồng bảo hệ thống IPCAS với Ngân hàng Nông Nghiệp. Do nhu cầu tăng trưởng mạnh giao dịch online nên Lotte Data Communication sẽ thực hiện việc nâng cấp hệ thống này.

Ngân hàng nông nghiệp ký hợp đồng nâng cấp IPCAS với Lotte Data Communication