Main menu

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Tác giả
Đầu nối M12, M8 Đầu nối M12, M8
$00.00 In stock
Product description: .

Phân loại

Chủng loại đầu nối M8, M10.5, M12 (mã A, B, D), khả năng chống nhiễu cao, M23

Chống nước

IP 65, IP 67, Ip 68

Tiêu chuẩn

IEC 61076-2-101 & IEC 61076-2-104