ADB cho Việt Nam vay 730 triệu USD nâng cấp lưới điện

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hôm thứ sáu đã đợt đầu tiên gói cho vay $ 730 triệu USD để nâng cấp mạng lưới điện truyền tải của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp hộ gia đình.

Khoản vay này trị giá 120,5 triệu USD, sẽ được sử dụng để xây dựng 648km đường dây 500 kilovolt (kV) hơn 100 km của đường dây 220 kV. Khoản vay cũng dùng nâng cấp các trạm biến áp và đào tạo cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

"Để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế, quốc gia cần nguồn cung cấp điện ổn định, bền vững. Nâng cấp khả năng thế hệ, truyền tải và phân phối điện ... sẽ loại bỏ tắc nghẽn giảm tổn thất truyền tải, đảm bảo an toàn chất lượng cung cấp điện ", Phó Chủ tịch ADB Stephen P. Groff nói tại lễ ký kết.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển, vì vậy nhu cầu về điện sẽ tăng 14% mỗi năm. Nhu cầu được dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trung bình 14% mỗi năm từ 2011-2015 sau đó 11% cho mỗi năm đến năm 2020.

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc mở rộng sử dụng điện, nhiều cộng đồng - chủ yếu ở khu vực nông thôn miền núi - chưa kết nối với lưới điện.