Tin tức

Alstom lưới điện thông minh: Tích hợp năng lượng gió

Năng lượng gió là nguồn năng lượng tiềm năng sẽ chiếm 22% công suất toàn cầu từ 2009 và kết thúc năm 2010, theo báo cáo của Alstom. Tuy nhiên, các nhà khai thác lưới điện và nhà quản lý vẫn còn vật lộn với cách làm thế nào để tích hợp năng lượng này cho hiệu quả.

Alstom đã tiến hành nghiên cứu theo yêu cầu từ Bộ Năng lượng cho các đề xuất đáp ứng những thách thức của năng lượng gió đạt 20% vào năm 2030, cung cấp một số khuyến nghị lâu dài. Alstom đã khảo sát 33 nhà khai thác hệ thống điện ở 18 quốc gia về hội nhập, chính sách điều hành, ví dụ thành công, thực hành, bài học kinh nghiệm công cụ hỗ trợ quyết định trong sử dụng. Công suất điện gió được đề cập trong báo cáo chiếm 72% tổng công suất toàn cầu.

Dưới đây là một số điểm trong báo cáo:
- 94% của các nhà khai thác lưới điện nói hiệu quả tích hợp điện gió phụ thuộc vào tính chính xác của dự báo năng lượng gió (năng lượng gió là một nguồn năng lượng hay thay đổi)
- Một chương trình dự báo gió tập trung là cần thiết cho nhà vận hành lưới điện
- Chương trình dự báo Day-Ahead đã được sử dụng nhưng cần tiến hành cải thiện tính chính xác của các thông tin với các sản phẩm dự báo hơn.
94% nhà khai thác lưới điện đồng ý hiệu quả năng lượng gió phụ thuộc nhiều vào phần mềm hỗ trợ quyết định trong phòng vận hành.
· Lưới điện tiêu chuẩn tin cậy, sự ảnh hưởng đến chính sách điều tiết và pháp luật từ địa phương đến cấp độ đa quốc gia, hoạt động phòng điều khiển chính sách điều hành được triển khai trong các phòng điều khiển ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả.

một số kiến ​​nghị:
- Ngắn hạn khuyến nghị tập trung vào phát triển dự báo bao gồm đề xuất cho nhiều nhà cung cấp dự báo, hiển thị trực quan, nhanh chóng cập nhật dự báo, phát triển cách để giám sát hoạt động, thay đổi quy trình quản lý và đào tạo.
- Trung hạn khuyến nghị tập trung vào thị trường điện, tăng dung lượng truyền tải, các biểu đồ phòng điều khiển, nhận thức tình huống hệ thống cảnh báo năng lượng gió cao.
- Nghiên cứu khuyến nghị bao gồm cải thiện tính linh hoạt hệ thống, công cụ tốt hơn để sử dụng thông tin, quyết định dựa trên nguy cơ, tiếp tục cải thiện dự báo tập trung, quản lý kiến thức để đối phó với lực lượng lao động lão hóa ...

Nội dung báo cáo xem ở đây

Download the Alstom Grid report