Năng lượng

Router 3G/4G kết nối SCADA

Các tiêu chuẩn tuân thủ:

- IEC 61850-3: Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General requirements: Mạng truyền thông và hệ thống tự động hóa sử dụng điện - Phần 3: Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Kiểu thiết kế : Vận hành 24/7 ở điều kiện trong tủ đặt ngoài trời, lắp đặt dạng DIN

Chức năng Thiết lập kết nối từ thiết bị Recloser, LBS về TTĐK

Mạng hoạt động

Hỗ trợ mạng 3G/4G/LTE. Tương thích với các nhà cung cấp dịch vụ mạng di động tại Việt Nam (Viettel, Mobiphone, Vinaphone)

Giao thức hỗ trợ

Hỗ trợ giao thức Modbus TCP, TCP/IP, Modbus RTU

Hỗ trợ chức năng port forward hoặc NAT hoặc chức năng tương đương

Hỗ trợ giao thức L2TP, OpenVPN, IPsec.

Chức năng quản lý, giám sát thiết bị

Quản lý thông tin Router từ Trung tâm điều khiển qua M2M Gateway: Trạng thái kết nối, tín hiệu sóng kết nối, dung lượng nhận/gửi

Hỗ trợ các dịch vụ (Service)

DNS proxy DHCP NTP NAT

Cập nhật firmware và sao, lưu cấu hình tại chỗ và từ xa

Hỗ trợ cập nhật firmware và sao lưu cấu hình Router để back-up hoặc cấu hình tại chỗ và từ xa.

Giao diện người dùng

Có giao diện ethernet để kết nối với Recloser/LBS sử dụng giao thức IEC 60870-5-104 và giao diện RS232/RS485 để kết nối với Recloser/LBS sử dụng giao thức IEC 60870-5-101 và DNP3.

Tích hợp Firewall

Hỗ trợ tính năng firewall: - Chuyển tiếp cống từ các vùng khác nhau. - Lọc các gói tin dựa vào địa chỉ nguồn, địa chì đích và số Port.

Đèn LED hiển thị

Có đèn LED hiển thị đầy đủ trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối

Hỗ trợ tính năng diagnostic/ monitor network

Xác định kết nối mạng giữa Router và máy chủ. Kết quả hiển thị nếu phản hồi đã được nhận, các gói được truyền, nhận và mất gói nếu có.

Chức năng failover

Tự động kiểm tra và chuyển đổi đường truyền giữa mạng WAN và mạng di động

Tiêu chuẩn đáp ứng IEC 61850-3, IEEE 1613

Ứng dụng:

-          Lưới điện thông minh (Đóng mở các recloser …)

 Giao thông thông minh.

  • VPN: Hỗ trợ giao thức IPsecVPN/OpenVPN Tương thích với hệ thống VPN tại TTĐK mà thiết bị kết nối đến (Router Netgate).
  • Hỗ trợ giao thức: IEC60870-5-104, Modbus , TCP, TCP/IP, UDP/IP
  • Chức năng Gateway: + Hỗ trợ các giao thức IEC-101 và IEC-104, MODBUS-RTU/TCP, DNP3.

  • Serial: Modbus, IEC101, DNP3, Comli, DF1, Profibus, Async Link, C24, Cactus, RP570, Siemens 3964(R)
  • Ethernet: TCP (UDP) protocols (e.g. IEC104, DNP3/TCP) , Modbus RTU / Modbus TCP converterTCP-IP stack
  • Programmable
  • Industrial graded, DIN Rail 
  • Định tuyến: NAT, Virtual Server, DMZ, Static Routing and RIP-1/2, Port filtering, MAC Filter, URL Filter, IP Filter, QoS, VLAN