Năng lượng

Thiết bị cổng bảo mật 2 chiều (BSG) data diode

- Các thành phần được đóng gói trong 1 phần cứng duy nhất, hạn chế tối đa việc can thiệp vật lý từ ngoài vào.

- Thiết bị dùng phần cứng chuyên dụng với bo mạch FPGA (Field Programmable Gate Arrays), sử dụng một quy trình đặc biệt gọi là burn để khóa bo mạch FPGA. Sau quá trình này, các bo mạch FPGA đã burn không cho phép lập trình lại. 

- - Mỗi mặt gồm có ít nhất 1 cổng mạng 1Gbps cho truyền dữ liệu và 1 cổng mạng cho việc quản trị riêng biệt; 1 cổng console. Thiết bị không có cổng ra màn hình và bàn phím, hạn chế việc truy cập trực tiếp. 

- - Tốc độ truyền dẫn >=150 Mbps; 48 dịch vụ; loại bỏ toàn bộ thông tin tối thiểu từ L1-L4 (mô hình OSI) trước khi truyền dẫn giữa 2 vùng. - Độ trễ truyền tin ≤ 10 ms. - Hỗ trợ truyền tệp qua FTP(S), SFTP. Có khả năng lọc theo đuôi mở rộng của tập tin. - Hỗ trợ Syslog, SNMP với tính năng Syslog Forward cho phép cả 2 vùng cùng đẩy log về cùng 1 máy chủ Syslog. 

Mã sản phẩm

OPDS-1000-0104