Ống cứng dẫn sóng

Ống cứng dẫn sóng

Kiểu: E-Bend, H-bend

Kích thước: WR-75, WR-90, WR-112, WR-120

Tần số: 8.9-9.6 Ghz, 10-15 Ghz

Vật liệu: hợp kim nhôm 6061

Ống dẫn sóng" /> 
<p><strong>Đặc tính kỹ thuật</strong></p>
<p> very stable rigid line system<br /> low insertion loss<br /> low VSWR<br /> PTFE insulation<br /> designed for pressure tight systems<br /> for outdoor application</p>				</div>

				
				
															<hr>
						<div class="article-print-email mt-3">
															<a href="/san-pham/sanpham-an-ninh-quoc-phong/1285-rigid-line-78-1-58-3-18?tmpl=component&print=1&layout=default" title="Print article < Ống cứng dẫn sóng  >" onclick="window.open(this.href, In bài này   Gửi Email bài này