Cáp quang dã chiến đầu nối TFOCAL, Hermaphroditic

Tác giả
Cáp quang dã chiến đầu nối TFOCAL, Hermaphroditic Cáp quang dã chiến đầu nối TFOCAL, Hermaphroditic
$00.00 In stock
Product description: 300m trở lên
     Chân máy / trục chính di động
     Chân máy với phanh giữ cố định
     Vỏ giữ trống cáp
     T2 Khung
     Khung T2 với phanh

Kiểu đầu nối

  • COTS 83526 Connectors
  • M28876 Ferrule Connectors
  • NAVSEA Pierside Ferrule Connectors
  • Hermaphroditic SMPTE Ferrule Connectors
  • F-Link Style Connectors
  • Amphenol TFOCA-II® Style Connectors
  • TFOCA Style Connectors
  • Expanded Beam 2.5mm Ferrule Connectors
  • 1.6-2.00mm Ferrule Connectors
  • 1.25mm Ferrule Connectors

In bài này   Gửi Email bài này