Đầu nối chuẩn N

Thiết kế chống rung động cho chất lượng tín hiệu tốt nhất, nhưng đơn giản cho việc thi công lắp đặt ...
N male Connector, N female connector EZ-400-NMH Connector cho cáp 1/2", 3/8", 7/8", 5D-FB, 8D-FB, 10D-FB, Rg-58, LMR-400
Đặc tính

Solderless
Dễ dàng lắp đặt dùng dụng cụ đơn giản. Tránh được xung điện kích thích vào thiết bị khi hàn đầu nối.

Self Flaring
Giảm thời gian lắp đặt.

Corrosion-Proof Gold Plated Contacts
Giảm trở kháng tiếp xúc và nhiễu xuyên điều chế.

Outstanding Electrical Performance
Tiếp điểm bền vững do kim loại kết nối với kim loại.

Thông số kỹ thuật

Giắc cao tần đầu đực, RFN - 1006-2L2

Giắc cao tần đầu cái, RFN - 1021-6 , N5F31C-A29N

Kích cỡ cáp 7/8", 5D-FB,8D-FB,10D-FB, LMR-300, LMR-400, RG-213, RG-214