Cáp cao tần PK

Cáp cao tần PK

Cấu trúc 
 - lõi bên trong:  
         -  lõi đồng một lõi đường kính 1,35 mm;
 -  cách điện lõi: mm polyethylene;
 -  chống nhiễu: lưới đồng mật độ  88%;
 -  vỏ cách điện: light-stabilized polyethylene với đường kính nhỏ hơn 12.2 mm.
 
Thông số kỹ thuật

-  surge resistance  –  75±6 Ohm;
- electric capacitance  –  67 pF/m;
- factor of the wavelength –  1,52;
-  coupling resistance –  200 mOhm/m;
- test voltage at 50 Hz –  9 kV;
-  attenuation at 20°С, dB/100 m:
 -  estimated weight  –  173 kg/km.
 

 

Chùng loại cáp cao tần
 
 
Điện trở danh định , Ohm/m
50
75
100
РК 50-2-11
РК 75-4-11
РК-100-7-11
РК 50-3-11 РК 75-4-12
РК 50-4-11 РК 75-4-13
РК 50-4-13 РК 75-4-15
РК 50-7-11 РК 75-4-16
РК 50-7-12 РК 75-4-17
РК 50-7-15 РК 75-7-11
РК 50-7-16 РК 75-7-12
РК 50-9-11 РК 75-7-15 РК 100-7-13
РК 50-9-12 РК 75-7-16
РК 50-11-11 РК 75-9-12
РК 75-9-13
РК 50-11-13 РК 75-9-14
РК 75-13-11
РК 50-13-17 РК 75-13-18
РК 75-17-12
 
 

In bài này   Gửi Email bài này