Cáp Semi-rigid, S 07272B-05, G02232-D

Tác giả
Cáp Semi-rigid, S 07272B-05, G02232-D Semi-rigid Cable
$00.00 PreOrder
Product description: Semi-rigid Cable . ...

Cáp bán cứng có vỏ ngoài bằng kim loại uốn dễ dàng. Dùng cho các ứng dụng khuếch đại nhiễu thấp, microwave, hàng không và không gian, quân sự, phòng thí nghiệm. Cáp có các đặc tính điện cực kỳ xuất xắc.

Đặc tính

  • Excellent electrical performance: impedance tolerance as low as 0.5 Ohm; minimum VSWR, smooth attenuation vs. frequency curve; minimum change in impedance and attenuation
  • Easy to form, strip and solder, making for convenient installation
  • Small sizes permit the use in high-density areas
  • MIL-C-17 qualified

In bài này   Gửi Email bài này