Cáp đồng trục lưới mạ bạc 50 Ohm RG8, RG58 A/U,RG-142,RG-173, RG-174, RG-178, Rg-179, RGC-213, RG-214,RG-223,RG-316, Rg-393,RG-400, CNT-400, chuẩn MIL-C-17

Cáp đồng trục lưới mạ bạc 50 Ohm RG8, RG58 A/U,RG-142,RG-173, RG-174, RG-178, Rg-179, RGC-213, RG-214,RG-223,RG-316, Rg-393,RG-400, CNT-400, chuẩn MIL-C-17

Polyethylene vỏ PVC. Cáp lưới chống nhiễu mạ bạc khả năng chống nhiễu cao 90dB, đáp ứng tần số tới 12,4 Ghz sử dụng với connector SMA, TNC, Type N & BNC.

Tính năng / Lợi ích:
    Trọng lượng nhẹ
    Rất mềm
    Chống nhiễu cao 90 dB
    Đầu nối thép không gỉ

Cable Construction

 Conductor (A)Insulation (B)1st Shield (C)2st Shield (D)Jacket (E)
Diameter 0.889 mm 2.95 mm     5.30 mm
Material Silver-Coated Copper Solid PE Silver-Coated Copper
Coverage: 95 %
Silver-Coated Copper
Coverage: 95 %
NC-PVC

Specification

  • Impedance: 50 Ω
  • Capacitance: 101 pF/M
  • Conductor: Silver-Coated Copper  (1/0.889 mm)
  • Shield Coverage: 1st Shield 95 %, 2st Shield 95 %
  • Minimum Bend Radius: 5×5.30 mm

In bài này   Gửi Email bài này