Tin tức

Siemens cấp hợp đồng tuabin gió đầu tiên cho Thái Lan

Thái Lan cam kết hiện đại hóa mạng lưới điện bằng nâng cấp lên chuẩn lưới điện thông minh bằng bổ sung 90 tua-bin gió Siemens được lắp đặt tại hai nhà máy ở phần đông bắc đất nước.

Trong khi lưới điện thông minh đã không được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông, Cơ quan Điện lực các Tỉnh, công bố trong tháng 4 năm 2011 rằng sẽ đầu tư 13 tỉ $ để phát triển mạng lưới điện thông minh trên toàn quốc trong 15 năm tiếp theo, thông báo dự án lộ trình lưới điện thông minh khả năng tích hợp năng lượng mặt trời và gió.

Các tua binh gió Siemens sẽ cung cấp tổng công suất 200 MW cho hai nhà máy điện. Việc lắp đặt sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm nay.

Thái Lan không phải là nước duy nhất đầu hiện đại hóa lưới điện. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam đã đầu tư một mạng lưới 500 kilovolt để kết nối từ năm tỉnh, thành phố , dự kiến sẽ tăng cường kết nối trong nước Lào, Cam-pu-chia. Điện lực Việt Nam công bố kế hoạch vay 3 tỷ USD để tài trợ cho các dự án điện trong năm nay.