Tin tức

Hội nghị quốc tế và triển lãm DVB World 2012

2012 đánh dấu một năm đặc biệt trong thế giới phát sóngkỹ thuật số, vì là năm châu Âu hầu hết các dịch vụ truyền hình mặt đất sẽ chuyển từ tín hiệu tương tự hoàn toàn sang kỹ thuật số. Việc triển khai DVB-T DVB-T2 đã có thành công lớn. Làm thế nào để truyền hình số mặt đất thành công như vậy và tương lai của truyền hình kỹ thuật số? Chủ đề năm 2012 bao gồm hiệu quả phổ tần và năng lượng của hệ thống phát thanh truyền hình các sản phẩm sẽ được đề cập sâu trong chương trình.

Trong những năm qua, DVB World đã trở thành tụ họp lớn nhất hàng năm dành riêng cho truyền hình số mặt đất về tiêu chuẩn, dịch vụ và công nghệ. Thu hút hơn 200 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới, nó đại diện cho cả công ty thành viên DVB không thành viên. là cơ hội lớn đ nghe về những công nghệ mới nhất, với thông tin hữu ích và phân tích thông tin chứ không chỉ là thương mại.

Chương trình

 

Keynote Session
- Future Shock Now, Dan Reed (Microsoft)

Flagship Session
- Multi-Room & Multi-Screen TV, Stefan Jenzowsky (Siemens)
- The End of the Analogue TV Era: Germany Goes Digital, Wolfgang Elsaesser (Astra)
- Singapore's DVB-T2 Trial, Tan Sze Siang (Media Development Authority Singapore)
- About the In-Vehicle Usage of Digital TV, Bertram Hock (BMW)
- DVB in Italy: 20 Years of Success, Alberto Morello (RAI)

DVB Today Session
- DVB-T2 in Africa, Gerhard Petrick (MultiChoice)
- DVB-T2 in Sweden, Lars Backlund (Teracom)
- CI Plus v1.4, John Adam (Samsung)
- Going Deeper into 3DTV, David Wood (EBU)
- The Hybrid TV Landscape, Klaus Illgner (IRT)
- Broadband Media Delivery: Italian Platform Goes OTT, Marco Pellegrinato (Mediaset)

Spectrum Session
- The Development of UHF Spectrum Strategy, Greg Bensberg (Ofcom)
- Spectrum for Mobile Broadband, Karl-Heinz Laudan (Deutsche Telekom)
- The Future of Broadcast Television: Global Collaboration, Mark Richer (ATSC)
- Dynamic Broadcast – A New Approach to Better Spectrum Usage, Ulrich Reimers (TU Braunschweig)

Green Future Session
- Ecodesign and Energy Labelling Regulatory Frameworks in the EU, Adam Romanowski (EU)
- The Global Carbon Footprint of Mobile Communications, Albrecht Fehske (TU Dresden)
- Beyond Standards: Equipment for Green Broadcast, Stefan Wallner (Harris)
- Energy Efficient Receivers, Juan Gavilan (ST Microelectronics)
- Energy Consumption of Television Sets, Rudolf Eyberg (Panasonic)
- Dynamic Broadcasting & Energy Efficiency, Pablo Angueira (Bilbao Univ.)

Pre-conference Masterclass
- UHDTV and 3DTV: Battle of the Giants? David Wood (EBU) & David Daniels (BSkyB)