Libelium cung cấp bộ công cụ Smart IoT cho Đại học Công nghệ Thông tin

LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS S.L thông báo đã thực hiện xong hợp đồng cung cấp bộ công cụ Smart IoT cho Trường Đại học Công nghệ Thông tin,  Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Bộ thiết bị này thuộc  Đề án Nâng cao năng lực giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Bộ công cụ cung cấp bao gồm các bộ công cụ phát triển ứng dụng Iot (Wasmote Evaluation Kit ), phát triển ứng dụng cho Thành phố thông minh (Smart Cities IoT Vertical Kit), phát triển ứng dụng nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture IoT Vertical Kit), công cụ phát triển y tế thông minh (MySignals SW BLE Complete Kit) và phát triển ứng dụng nước thông minh (Smart Water IoT Vertical Kit). Các bộ công cụ bao gồm bộ tập trung chạy trên hệ điều hành mở, mo đun xử lý tín hiệu, cảm biến nước độ ẩm ánh sáng o nhiễm môi trường ..., mô đun kết nối dựa trên các công nghệ LoraWa, ZigBee .... được tuỳ biến cho phép khách hàng tuỳ biến phát triển ứng dụng IoT thu thập dữ liệu theo yêu cầu của mình trước khi sản xuất đại trà.