Tin tức

Tin tức Công ty

Libelium cung cấp bộ công cụ Smart IoT cho Đại học Công nghệ Thông tin

LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS S.L thông báo đã thực hiện xong hợp đồng cung cấp bộ công cụ Smart IoT cho Trường Đại học Công nghệ Thông tin,  Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Bộ thiết bị này thuộc  Đề án Nâng cao năng lực giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Bộ công cụ cung cấp bao gồm các bộ công cụ phát triển ứng dụng Iot (Wasmote Evaluation Kit ), phát triển ứng dụng cho Thành phố thông minh (Smart Cities IoT Vertical Kit), phát triển ứng dụng nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture IoT Vertical Kit), công cụ phát triển y tế thông minh (MySignals SW BLE Complete Kit) và phát triển ứng dụng nước thông minh (Smart Water IoT Vertical Kit). Các bộ công cụ bao gồm bộ tập trung chạy trên hệ điều hành mở, mo đun xử lý tín hiệu, cảm biến nước độ ẩm ánh sáng o nhiễm môi trường ..., mô đun kết nối dựa trên các công nghệ LoraWa, ZigBee .... được tuỳ biến cho phép khách hàng tuỳ biến phát triển ứng dụng IoT thu thập dữ liệu theo yêu cầu của mình trước khi sản xuất đại trà.

 

Mời tư vấn dự án nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn

Ngân hàng phát triển Châu Á ADB đã gửi hồ sơ yêu cầu chào giá đến 3 công ty tư vấn hỗ trợ Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn theo hình thức Đối tác Công tư PPP. Nhà máy được thực hiện cùng dự án "Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ích biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn".

Ba Công ty trong danh sách nhận được yêu cầu báo giá bao gồm:

  • Castalia
  • PwC / Allen & Overy
  • RebelGroup International / SCE / DFDL

Hạn nộp báo giá tư vấn là 24/2/2020. Hợp đồng tư vấn trị giá 850.000 đô la trong 12 tháng bao gồm các công việc:

Xác định nội dung và phạm vi dự án PPP, báo cáo tiền khả thi dự án.

Kiểm tra đề xuất thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư của Lotte Engineering & Construction có phù hợp với các quy định pháp luật về đầu tư đối tác công tư PPP của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển dự án nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn theo hình thức PPP như là hình mẫu chuẩn của Châu Á, chuẩn hoá hợp đồng và hồ sơ mời thầu PPP.