Tin tức

Raytheon nhấn mạnh Khả năng tương tác giữa P25 với ISSI và LTE qua Bluetooth

Công ty Raytheon giới thiệu thiết bị tương tác mới kết nối cơ quan an ninh quốc phòng với mạng viễn thông công cộng tại hội chợ triển lãm International Wireless Communications Expo.

Tính năng mới bao gồm kết nối bộ đàm P25 với 4G/LTE dùng kết nối Internet Protocol (IP),  Bluetooth. Tính năng này bao gồm khả năng để truyền dữ liệu. Thiết bị Raytheon P25 ISSI làm gateway kết nối người dùng P25 qua IP.

Raytheon ACU-5000 dùng tương tác thiết bị tại chỗ, tương tác thiết bị không dùng IP như bộ đàm, điện thoại sang dùng IP. Hệ thống cũng có ứng dụng tối ưu di động cho máy tính xách tay và điện thoại thông minh.