Giải pháp Oracle giúp nhà mạng đạt độ sẵn sàng 99,99999%

ICTnews - Thiết bị đảm bảo độ sẵn sàng dịch vụ Oracle Communications Service Availability Machine sẽ giúp các nhà mạng triển khai các dịch vụ không bị gián đoạn ngay cả khi gặp nhiều sự cố trong hệ thống.

Ngày 21/3/2012, Oracle đã công bố sự sẵn sàng của Oracle Communications Service Availability Machine, một giải pháp phần cứng và phần mềm được tối ưu hóa giúp các nhà mạng tăng độ sẵn sàng của các ứng dụng như IPTV, tính cước... lên tới 99,99999% (độ sẵn sàng bảy số 9).

Sự tăng trưởng nhanh chóng của các dịch vụ băng rộng di động, sự phổ biến của điện thoại thông minh và nhu cầu về các ứng dụng đa phương tiện đã làm gia tăng đáng kể nhu cầu về các nền tảng ứng dụng có thể cung cấp độ sẵn sàng và tính toàn vẹn cao cho hệ thống cung cấp dịch vụ của các nhà mạng.

Thiết bị đảm bảo độ sẵn sàng “bảy số chín” nêu trên của Oracle sẽ giúp các nhà khai thác dịch vụ viễn thông bảo đảm cho hệ thống dịch vụ hoạt động không gián đoạn kể cả khi xảy ra nhiều sự cố về ứng dụng riêng lẻ trong hệ thống, qua đó sẽ giảm số lượng khách hàng rời mạng.

Oracle Communications Service Availability Machine cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng mở (open application programming interfaces - API) giúp đảm bảo khả năng chạy ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau cho các nhà phát triển.