Main menu

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

NGRAIN ®, nhà cung cấp hàng đầu phần mềm mô phỏng 3D và các giải pháp đào tạo, bảo trì và hỗ trợ tương tác, hôm nay thông báo rằng Bộ Quốc phòng Canada  đã lựa chọn giải pháp huấn luyện Đào tạo Mô phỏng Bảo dưỡng NGRAIN Virtual Task Trainer™ (VTT™)để đào tạo bảo trì và tăng năng lực hoạt động cho các xe chống mìn và thiết bị đo đếm điện tử. Các giải pháp VTT sẽ giúp quân nhân Canada các kỹ năng bảo trì thiết bị bảo vệ xe khỏi chất nổ.

VTTs bao gồm các mô phỏng các loại xe thiết giáp sau:

- Xe thiết giáp Buffalo: xe dùng dọn dẹp địa hình, bảo vệ phát hiện ra chất nổ  các mối đe dọa khác với cần cẩu, bộ móng cào đất. Xe được thiết kế tối đa hóa bảo vệ người lái nên tháo các bộ phận khác nhau để bảo trì rất phức tạp tốn nhiều lao động. Gói huấn luyện tháo lắp ảo cho phép binh lính hình dung rõ hơn các thủ tục bảo trì  thực hiện bảo trì nhanh chóng hơn. VTTs được sử dụng trong trường công binh.

- Husky: Husky phương tiện được trang bị Radar thâm nhập đất (Ground Penetration Radar GPR) được sử dụng để xác định vị trí các thiết bị nổ giấu. Việc tháo ra lắp đặt Radar GPR trên xe phức tạp. Ground Penetration Radar (GPR) Virtual Task Trainer giúp điều khiển phương tiện và kỹ thuật bảo dưỡng, tháo lắp một cách an toàn và hiệu quả . Cụ thể, VTT sẽ cho phép tổng quan hệ thống, hình ảnh động, và các mô hình tương tác thăm dò, quan sát và thực hành ảo. Giải pháp này sẽ được sử dụng trong một lớp học cho học viên thực hành.