Tin tức

Saab triển khai hệ thống điều khiển không lưu sân bay Tân Sơn Nhất

Cung cấp dịch vụ hướng dẫn bay Việt Nam (ANSP) Tổng Công ty Quản lý Bay (VATMC) đã bắt đầu khai thác thiết bị Saab Sensis HITT A3000 Hệ thống Điều khiển và Dẫn hướng Bề mặt Nâng cap (Advanced - Surface Movement Guidance and Control System, A-SMGCS) tại sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

A3000 A-SMGCS được HITT phát triển, mà Saab đã mua lại.

Hệ thống sẽ sử dụng dữ liệu giám sát ra đa phát hiện chuyển động bề mặt (SMR-surface movement radar) cung cấp cho trung tâm điều khiển không lưu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vị trí và các máy bay và các phương tiện hoạt động trên đường băng và đường lăn của sân bay để tăng cường an toàn và hiệu quả.

Dữ liệu giám sát thu được sẽ được tích hợp với chương trình vận chuyển an toàn phát hiện xung đột HITT thuật toán cảnh báo cung cấp trung tâm điều khiển không lưu ATC với cảnh báo hình ảnh và âm thanh cho các tình huống nguy hiểm trên đường băng.

Tổng giám đốc Saab ATM Ken Kaminski cho rằng, A3000, bộ điều khiển tại Tân Sơn Nhất đang sử dụng A-SMGCS, được phát triển và có kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm liên tục.

HITT A3000 A-SMGCS hoạt động tại hơn 40 sân bay, gồm Châu Âu (Finland, Ireland, Netherlands, Sweden, Turkey), Châu Á (China, India, Singapore, Taiwan và Vietnam) và Châu Phi (Brazil).