Tin tức

Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc đào tạo xây dựng thông minh cho Bộ Xây dựng

Từ 21-25 tại Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do Hàn Quốc, Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc hiệp hội BIM Hàn Quốc, Trung tâm công nghệ xây dựng thông minh đã tiến hành đào tạo 10 công chức Bộ Xây dựng sử dụng phần mềm mô phỏng BIM cho các dự án xã hội hóa đầu tư, đồng thời chia sẻ các định hướng công nghệ và chính sách. Đồng thời giới thiệu các dự án nghiên cứu về công nghệ xây dựng thông minh mà tập đoàn đang triển khai.

 Hoạt động này nằm trong Dự án Chia sẻ Kiến thức, và lần đầu tiên Hàn Quốc thực hiện cho đối tác nước ngoài.