Main menu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
VT Techlogy
...

Iveda, hãng sản xuất camera giám sát dựa trên điện toán đám mây và quản lý dữ liệu trên nền Sentir®, thông báo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chọn Iveda là nhà cung cấp với hợp đồng đại lý độc quyền tại Việt Nam cho Sáng kiến thành phố An toàn. Cùng với việc lựa chọn là lễ ký kết hợp đồng cung cấp cho hai thành phố lớn đầu tiên (Bắc Giang và Kiên Giang) triển khai giải pháp giao thông thông minh và hệ thống camera giám sát. Dự án sẽ bắt đầu ngay lập tức tại mỗi thành phố với việc lắp đặt tại các nút giao thông chính, các nút giao thông còn lại sẽ được triển khai dần dần.

Bắc Giang có 90 nút giao thông và Kiên Giang có 200 nút giao thông. IVeda đã thử nghiệm thành công camera giám sát và công nghệ giao thông thông minh từ tháng 11 năm 2016. Thử nghiệm được thực hiện tại thành phố Bắc Giang và một phần ở thành phố Kiên Giang.

Sáng kiến của chính phủ kêu gọi tất cả các thành phố lớn bắt đầu triển khai càng sớm càng tốt. Mỗi thành phố sẽ triển khai với ngân sách dựa trên nhu cầu. VNPT và Iveda sẽ nhận hợp đồng từ mỗi thành phố để triển khai giải pháp giao thông thông minh và cài đặt camera cho mục đích giám sát chung. Camera giám sát,  cảm biến đọc biển số và phát hiện tốc độ của xe ôtô và xe máy sẽ được lắp đặt tại các nút giao thông trong mỗi thành phố.

Sáng kiến này giúp cho VNPT cơ hội cung cấp hạ tầng viễn thông bao gồm mạng cáp quang kết nối và dịch vụ đám mây lưu trữ dữ liệu. Iveda và đại lý độc quyền của tại Việt Nam chịu trách nhiệm về việc phân phối sản phẩm và công nghệ, cũng như thiết kế tùy chỉnh giải pháp giao thông thông minh và hệ thống giám sát bằng video.