Liên danh Marubeni Vietracimex làm chủ đầu tư nhiệt điện Ô môn II

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 25/9, Chính phủ vừa có công văn số 1200/TTG-CN do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký về việc chấp thuận chủ đầu tư dự án nhiệt điện Ô Môn II. Theo công văn này, Chính Phủ chấp thuận Liên danh Tổng Công ty  Cổ phần thương mại xây dựng (Vietracimex) - Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) làm chủ đầu tư dự án theo hình thức tự đầu tư xây dựng, sở hữu, vận hành (không theo hình thức đối tác công tư nữa). Công suất nhà máy cũng thay đổi từ 750 MW lên 1050 MW +- 10%, tiến độ đưa vào vận hành năm 2022 - 2023.

Ban đầu dự án nhiệt điện Ô Môn II được giao cho Tổng Công ty Phát Điện II (EVNGENCO II) nhưng do việc thu xếp vốn khó khăn nên Chính phủ giao dự án cho tư nhân làm. Đây là nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu sạch khí hoá lỏng LNG với giá bán điện cao hẳn so với nhiệt điện đốt than là 2884 đồng / KW. Tổng mức đầu tư Liên danh dành cho nhà máy là 26.310 tỷ đồng.