KIAT xuất bản danh mục công ty Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Viện Hàn Quốc về Công nghệ Tiên Tiến (Korea Institute of Advanced Technology - KIAT) đã xuất bản sách "Danh mục Công ty Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam 2018-2019 Xe hơi và Điện tử - Book of Vietnam Supporting Industry Companies Automobile & Electronics 2018 - 2019". Cuốn sách là cơ sở dữ liệu 756 doanh nghiệp  (239 trong lĩnh vực xe hơi, 517 trong lĩnh vực điện tử) tại Việt Nam bao gồm thông tin tiêu chuẩn và chứng chỉ, có là nhà cung cấp quốc tế, khả năng xuất khẩu, độ hài lòng khách hàng ... 17% trong số các công ty (132 công ty) là công ty Việt Nam.

Cuốn sách giúp các nhà sản xuất Hàn Quốc tìm được nhà cung cấp tại Việt Nam bao gồm các thông tin cần thiết như: khách hàng chính, sản phẩm, doanh thu, nhân viên ... Việt Nam là địa điểm sản xuất quan trọng với ngày càng nhiều công ty sản xuất nổi tiếng trên thế giới chuyển đến. Tuy nhiên ngay cả khi đã chuyển đến các công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua sắm nguyên liệu, thiết bị, vật tư cũng  như thuê sản xuất gia công.

Tags: